SPOTLIGHT

  16/01/2024

  Nội suy chuỗi theo Phương pháp Denton

  Nội suy chuỗi thời gian Trong bài viết này, Vietlod sẽ minh họa cách thực hiện phương pháp Denton với…
  13/01/2024

  So sánh độ phù hợp của các mô hình

  Có nhiều thống kê so sánh độ phù hợp của các mô hình có thể kể đến như độ phù…
  09/01/2024

  Hệ số McDonald’s Omega

  Giới thiệu McDonald’s omega Hệ số McDonald’s omega và Cronbach’s alpha đều là đo lường về độ tin cậy bên…
  11/12/2023

  Phân biệt sai số chuẩn SEF và SEP

  Sai số chuẩn Sai số chuẩn SEF (Standard Error of Forecast) và sai số chuẩn SEP (Standard Error of Prediction)…

  IN THIS WEEK’S ISSUE

  AROUND THE WORLD

  Back to top button