SPOTLIGHT

  cách đây 2 ngày

  Hướng dẫn sử dụng Stata cơ bản

  Các chủ đề chính bao gồm: Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN! Mời bạn đăng nhập hoặc đăng…
  cách đây 2 ngày

  Mô hình hóa dữ liệu với Stata

  Nội dung khóa học: Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN! Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói…
  cách đây 2 ngày

  Hồi quy tuyến tính và phi tuyến

  Khóa học bao gồm 3 phần chính: Hồi quy tuyến tính: 27 bài giảng (1 giờ 27 phút) Hồi quy…
  cách đây 5 ngày

  Sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc: chủ đề Xuất khẩu – FDI ở MNEs

  Giới thiệu Các thuế quan được áp đặt bởi một quốc gia làm tăng chi phí thương mại và giá…
  cách đây 5 ngày

  Ý tưởng nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc

  Một số ý tưởng nghiên cứu Mô hình trọng lực cấu trúc xem xét các yếu tố khác nhau như…

  IN THIS WEEK’S ISSUE

  AROUND THE WORLD

  Back to top button