SPOTLIGHT

  09/12/2022

  Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

  Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm…
  05/12/2022

  Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7

  Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các…
  01/12/2022

  Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata

  Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin…
  29/11/2022

  Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R

  Bài viết minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy qua 20 quy tắc cơ bản, cũng như thực…
  26/11/2022

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Infographic trên Stata

  Bằng cách sử dụng các giá trị nhãn với các phông chữ đồ họa, chúng ta có thể tạo những…

  IN THIS WEEK’S ISSUE

  AROUND THE WORLD

  Back to top button