Trắc nghiệm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành KẾ TOÁN như sau:

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

200 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

123 câu trắc nghiệm Kiểm toán

94 câu trắc nghiệm Kế toán công

91 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng

39 câu trắc nghiệm Kế toán sản xuất

Back to top button