Thống kê mô tả

Thống kê mô tả phân tích liên quan đến việc kiểm tra các đặc tính của các biến, cũng như so sánh để suy diễn thống kê về mối quan hệ giữa các biến.

Có hai loại biến: biến phân loại và biến liên tục, mỗi loại biến có những tính chất khác nhau. Đối với biến phân loại, bạn quan tâm nhiều hơn với khả năng “đếm” , chẳng hạn các đặc điểm nhân khẩu học của nghiên cứu của bạn (ví dụ, 50 nam và 56 nữ). Đối với biến liên tục, có rất nhiều đặc điểm khác nhau để xem xét, chẳng hạn như trung bình, trung vị, mode, khoảng giá trị, phương sai…

Phần này sẽ giải thích cách đánh giá các tính chất của các biến phân loại và biến liên tục. Các phép phân tích mô tả trong SPSS, STATA, SAS đã được đề cập trong phần xử lý số liệu. Vì vậy quá trình thực hiện ở phần này sẽ tương đối dễ dàng hơn với bạn.

Bảng tổng hợp một số thống kê mô tả và hướng dẫn thực hiện

Loại thống kê

Thực hành SPSS

Thực hành STATA

Bảng tần suất

SPSS

STATA

Trung bình – Trung vị

SPSS

STATA

Độ lệch chuẩn

SPSS

STATA

Đồ thị Histogram

SPSS

STATA

Đồ thị thanh

SPSS

STATA

Đồ thị phân tán

SPSS

STATA

Phân phối chuẩn

SPSS

STATA

Sự tương quan

SPSS

STATA

Ngoài các đồ thị trên, với các link đi kèm các bạn có thể tham khảo các dạng đồ thị khác như đồ thị phân phối, đồ thị hồi quy, đồ thị điểmbiểu đồ hình tròn.

 

Back to top button