Xử lí biến nội sinh trong hồi quy mở rộng

Sau khi đã tìm hiểu qua sự cần thiết của hồi quy mở rộng, cũng như nắm rõ các thuật ngữ và cách thiết lập các câu lệnh để ước lượng, phần trình bày bên dưới tôi sẽ lần lượt đi vào từng câu lệnh nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách vận dụng các mô hình hồi quy mở rộng để giải quyết từng vấn đề dữ liệu.

Không làm mất tính tổng quát của mô hình hồi quy mở rộng, tôi chỉ minh họa cách sử dụng lệnh eregress dựa trên ví dụ mô phỏng về chương trình cải thiện sức khỏe đã được đề cập ở phần trước (các câu lệnh còn lại như eintreg, eprobiteoprobit cũng được thiết lập tương tự cho những kiểu biến phụ thuộc tương ứng).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button