• Mar- 2020 -
  27 March
  KTL nâng caoPhoto of Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

  Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

  Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg. Trong trường hợp bảng động thì câu lệnh xthenreg do Seo và Shin (2019) phát triển sẽ phù hợp hơn xthreg trong việc ước lượng…

  Xem thêm »
 • 20 March
  KTL nâng caoPhoto of Thực hiện cây quyết định trên Stata

  Thực hiện cây quyết định trên Stata

  Giới thiệu cây quyết định Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân tích thống kê, một mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi được gọi là cây quyết định (decision tree). Cây quyết định là…

  Xem thêm »
 • 13 March
  KTL cơ bảnPhoto of Thực hành định dạng dữ liệu ngày

  Thực hành định dạng dữ liệu ngày

  Các dữ liệu sao chép từ internet hoặc nhập (import) từ các dữ liệu CSV hay các nguồn khác vào Stata sẽ được ghi lại ngày dưới dạng biến chuỗi, được hiển thị bằng màu đỏ. Khi thao tác xử lý với các dữ liệu…

  Xem thêm »
 • 6 March
  KTL nâng caoPhoto of Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

  Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

  Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Hay…

  Xem thêm »
 • 2 March
  Xử lý dữ liệuPhoto of Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

  Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

  Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) để đánh giá về mức độ tham nhũng cảm nhận của chuyên gia và doanh nhân về tình hình tham nhũng…

  Xem thêm »
 • Feb- 2020 -
  29 February
  Xử lý dữ liệuPhoto of Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

  Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

  Tải chỉ số CPI mới nhất (29/02/2020) được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các chỉ số CPI cho các quốc gia được tổng hợp dưới dạng cột Excel rất dễ sử dụng. Định nghĩa chỉ số giá tiêu…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close