CƠ BẢN

  13/01/2024

  So sánh độ phù hợp của các mô hình

  Có nhiều thống kê so sánh độ phù hợp của các mô hình có thể kể đến như độ phù…
  09/12/2022

  Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

  Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm…
  27/04/2021

  Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện

  Câu lệnh estudy do Pacicco et al. (2018) đề xuất để thực hiện nghiên cứu sự kiện (event study) trong…
  05/04/2021

  Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata

  Phương tích DEA hay còn gọi là kỹ thuật phân tích miền dữ liệu được sử dụng phổ biến trong…
  27/06/2020

  Hồi quy logit hỗn hợp dữ liệu bảng

  Mô hình hồi quy logit hỗn hợp Giới thiệu Mô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models)…

  Vietlod Chanel

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  3

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  4

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

  TÀI NGUYÊN

  Back to top button