Ước lượng mô hình IRT

Estimated reading: 3 minutes 47 views

Để ước lượng các mô hình IRT đa nhóm trong Stata, chúng ta chỉ cần thêm tùy chọn group() vào lệnh irt. Tùy chọn này có thể áp dụng đối với các phản hồi dạng nhị phân, thứ tự hoặc danh mục. Trước kia, chúng ta ước lượng mô hình logistic hai tham số (two-parameter logisitic, 2PL) cho các câu hỏi từ item1 đến item10 bằng lệnh: irt 2pl item1-item10   thì giờ chúng ta gõ irt 2pl item1-item10, group(urban)   Để ước lượng một mô hình đa nhóm có xét đến sự khác nhau đối với học sinh các trường ở đô thị và các trường ở …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button