Giới thiệu

Estimated reading: 27 minutes 38 views

Một trong những mục đích chính của các kỹ thuật phân tích đa biến MVP là để mở rộng khả năng giải thích của nhà nghiên cứu và hiệu quả thống kê. Hồi quy đa biến, phân tích nhân tố, MANCOVA, phân tích phân tách và các kỹ thuật đa biến khác tất cả đều cung cấp cho nhà nghiên cứu các công cụ mạnh để giải quyết một loạt câu hỏi quản lý và lý thuyết. Tuy nhiên, tất cả các kỹ thuật này đều tồn tại một hạn chế chung là chỉ xem xét một mối quan hệ riêng rẽ tại một thời điểm. Mặc dù, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button