Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Thang đo đơn hướng

Estimated reading: 11 minutes

Summary: Để tìm hiểu về các thang đo trong nghiên cứu hành vi thì đầu tiên cần tìm hiểu về chiều hướng của các thang đo. Thang đo đơn hướng là một loại thang đo được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiên cứu hành vi. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày các khái niệm hướng, tính đơn hướng và đa hướng của thang đo. Thang đo là gì? Thang đo là cách gán các con số cho các đối tượng theo một thước đo (Scaling is the assignment of objects to numbers according to a rule). Nhưng điều đó có nghĩa là gì, bởi …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Để tìm hiểu về các thang đo trong nghiên cứu hành vi thì đầu tiên cần tìm hiểu về chiều hướng của các thang đo. Thang đo đơn hướng là một loại thang đo được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiên cứu hành vi. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày các khái niệm hướng, tính đơn hướng và đa hướng của thang đo. Thang đo là gì? Thang đo là cách gán các con số cho các đối tượng theo một thước đo (Scaling is the assignment of objects to numbers according to a rule). Nhưng điều đó có nghĩa là gì, bởi …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button