Quy trình ước lượng

Estimated reading: 88 minutes 52 views

Một mô hình SEM có thể được thực hiện qua 6 bước như sau:   Hình 7: Quy trình 6 bước cho mô hình SEM Nguồn: Hair và cộng sự (2014, tr.566) Bước 1: Xác định các khái niệm Đầu tiên là phần khảo lý thuyết liên quan để xác định các khái niệm riêng rẽ. Một lý thuyết đo lường tốt là điều kiện cần để có được một kết quả hữu ích từ SEM. Kiểm định giả thuyết liên quan đến mối quan hệ cấu trúc giữa các khái niệm sẽ trở nên không đáng tin cậy hoặc ít có giá trị hơn là mô hình …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button