Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Minh họa thực hành

Estimated reading: 6 minutes 47 views

Bây giờ chúng tôi sẽ minh họa CFA dựa trên dữ liệu HBAT. Trong phần này, chúng tôi sẽ áp dụng bốn bước đầu tiên của quy trình sáu bước để thực hiện CFA. Vấn đề nghiên cứu có thể được tóm tắt như sau. HBAT tuyển dụng hàng ngàn nhân viên cho các phòng ban trên khắp thế giới. Giống như nhiều công ty, một trong những vấn đề quản lý lớn nhất là thu hút và giữ được nhân tài. Chi phí để thay thế và đào tạo nhân viên là cao. Tuy nhiên, người mới tuyển dụng trung bình chỉ làm việc cho HBAT 3 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button