Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tính toán thang đo tổng

Estimated reading: 16 minutes 55 views

Thang đo tổng Thang đo tổng (Summated scales) được tính bằng cách kết hợp các biến riêng rẽ có hệ số tải nhân tố cao và tổng hoặc phổ biến hơn là chỉ số trung bình của các biến được sử dụng như là một biến thay thế. Một thang đo tổng hợp có hai ưu điểm lớn như sau: Xây dựng thang đo tổng Việc xây dựng các thang đo tổng trong một số ngành cần phải dựa trên nền tảng lý thuyết và thực nghiệm như tâm lí, xã hội, marketing. Hair và cộng sự (2014, 122) có đề cập đến bốn vấn đề cơ bản …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button