Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Phương pháp trích nhân tố

Estimated reading: 19 minutes 28 views

Khi các giả thiết cho phân tích nhân tố được đảm bảo, nhà nghiên cứu sẳn sàng áp dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác định cấu trúc của các mối quan hệ trong dữ liệu. Hai vấn đề sau cần được xem xét lựa chọn: (1) phương pháp trích nhân tố (phân tích nhân tố chung – common factor analysis với phân tích thành phần – component analysis) và (2) số nhân tố được lựa chọn để mô tả cấu trúc trong dữ liệu. Lựa chọn phương pháp trích nhân tố Việc lựa chọn phương pháp trích nhân tố phụ thuộc vào mục đích của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button