Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Mô hình Logit/Probit

Estimated reading: 21 minutes 9 views
Trong nhiều ứng dụng, biến phụ thuộc không phải ở dạng liên tục mà ở dạng rời rạc. Chẳng hạn, chúng ta muốn dự báo khả năng phá sản của một doanh nghiệp, dự báo khả năng IPO của doanh nghiệp hoặc giải thích liệu doanh nghiệp có chia cổ tức? Những ví dụ này, biến phụ thuộc ở dạng nhị phân. Một mô hình lựa chọn dạng nhị phân mô tả xác suất $y_{it} = 1$ theo các biến giải thích $x_{it} = 1$ quan sát được. Mô tả trên được viết lại dưới dạng toán học là $Pr\left(y_{it} = 1\right) = F\left(x_{it}^/\beta\right)$, trong đó $F(.)$ là …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ

Mô hình Logit/Probit

Hoặc sao chép link

NỘI DUNG
Back to top button