Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Ước lượng DOLS/FMOLS

Estimated reading: 8 minutes 59 views

Phân tích các mối quan hệ đồng kết hợp dài hạn đã nhận được quan tâm lớn trong phân tích chuỗi thời gian hiện đại. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày cách ước lượng các mối quan hệ đồng kết hợp dài hạn sử dụng dữ liệu bảng. Chúng ta lần lượt xem xét các ước lượng dựa trên dạng phần dư như FMOLS (Fully Modified OLS) và DOLS (Dynamics OLS) theo Phillips and Moon, 1999; Pedroni, 2000, 2001; Kao and Chiang, 2000; Mark and Sul, 2003 tạo ra các kết quả gần như không chệch, hệ số ước lượng chuẩn hóa. Phương pháp FMOLS, DOLS …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button