Hồi quy logit hỗn hợp

Estimated reading: 23 minutes 67 views

Mô hình logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô hình cho các biến kết quả lựa chọn. Các phương án lựa chọn ở đây có thể là lựa chọn phương thức vận chuyển, nhà cung cấp bảo hiểm xe hơi hoặc lựa chọn kỳ nghỉ. Đôi khi các cá nhân đưa ra quyết định tương tự lặp đi lặp lại: Khi dữ liệu bao gồm các phương án lựa chọn lặp đi lặp lại, chúng ta có một dữ liệu bảng. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng lệnh cmxtmixlogit mới của Stata 16 để ước lượng với các mô hình logit …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button