Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

PURT – Thế hệ 2

Estimated reading: 21 minutes 36 views

Hạn chế của PURT thế hệ 1 Giả định không tồn tại sự tương quan chéo giữa các đơn vị bảng là tương đối chặt và đôi chút không thực tế trong phần lớn các phân tích vĩ mô như nghiên cứu về sự hội tụ (Phillips and Sul, 2003b) hoặc phân tích sức mua tương đương (O’Connell, 1998) khi sự đồng vận động giữa các nền kinh tế thường được quan sát. Đây là một vấn đề quan trọng bởi việc sử dụng các PURT thế hệ 1 cho các chuỗi tồn tại vấn đề phụ thuộc chéo sẽ làm méo mó và giảm năng lực kiểm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button