Mô hình ngưỡng PTR

Estimated reading: 45 minutes 74 views

Mô hình ngưỡng Các mô hình ngưỡng (threshold models) có thể được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là các nghiên cứu tài chính, vĩ mô… khi mô hình tồn tại các mối quan hệ phi tuyến giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích. Chẳng hạn, trong kinh tế vĩ mô có thể dễ thấy các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến vĩ mô như chi tiêu công, đầu tư công, lạm phát, FDI đến tăng trưởng kinh tế. Trong tài chính có thể tìm thấy các mối quan hệ giữa tỉ lệ nợ (đòn bẩy) đến hiệu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button