Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiểm tra đồng tích hợp

Estimated reading: 4 minutes 35 views

Với các dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian và dữ liệu bảng, điều đặc biệt lưu ý trước khi chọn phương pháp ước lượng là phải kiểm tra tính dừng và mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi. Chẳng hạn,

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button