Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Ưu và nhược điểm

Estimated reading: 6 minutes 14 views
Ưu điểm Dữ liệu bảng có nhiều ưu điểm so với dữ liệu chéo và dữ liệu thời gian. Cụ thể, dữ liệu bảng có 2 ưu điểm nổi trội như sau: Tin cậy hơn Dữ liệu bảng cho các kết quả ước lượng các của tham số trong mô hình tin cậy hơn. Điều này có thể được giải thích bởi: Hiệu quả hơn Dữ liệu bảng cho phép chúng ta xác định và đo lường tác động mà những tác động này không thể được xác định và đo lường khi sử dụng sử dụng chéo hoặc dữ liệu thời gian. Chẳng hạn, mục đích của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ

Ưu và nhược điểm

Hoặc sao chép link

NỘI DUNG
Back to top button