Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình PVAR

Estimated reading: 47 minutes

Summary: Mô hình PVAR Mô hình pVAR (Panel Vector Autoregression) là một mô hình dữ liệu bảng được phát triển từ mô hình vec-tơ tự hồi quy, VAR trong chuỗi thời gian. Tương tự như mô hình VAR, mô hình pVAR thường được sử dụng để phân tích ảnh hưởng từ các cú sốc trong hệ thống các yếu tố các tác động tương hỗ lẫn nhau (interdependencies). Mô hình pVAR được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế học, tài chính và nghiên cứu xã hội. Tài liệu về các mô hình pVAR đã tăng dần trong những thập kỷ qua chủ yếu do tính ứng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Mô hình PVAR Mô hình pVAR (Panel Vector Autoregression) là một mô hình dữ liệu bảng được phát triển từ mô hình vec-tơ tự hồi quy, VAR trong chuỗi thời gian. Tương tự như mô hình VAR, mô hình pVAR thường được sử dụng để phân tích ảnh hưởng từ các cú sốc trong hệ thống các yếu tố các tác động tương hỗ lẫn nhau (interdependencies). Mô hình pVAR được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế học, tài chính và nghiên cứu xã hội. Tài liệu về các mô hình pVAR đã tăng dần trong những thập kỷ qua chủ yếu do tính ứng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button