Lựa chọn mô hình

Estimated reading: 20 minutes 62 views

Ba phương pháp chính để ước lượng các mô hình bảng tĩnh tuyến tính là ước lượng OLS gộp (Pooled OLS), ước lượng tác động cố định – FE (Fixed Effect) và ước lượng tác động ngẫu nhiên – RE (Random Effect). Vậy ước lượng nào là ước lượng phù hợp: OLS, FE hay RE? Lựa chọn giữa FE, RE với OLS Để trả lời câu hỏi FE, RE hay OLS là ước lượng phù hợp thì cần xét đến bản chất dữ liệu thông qua yếu tố đặc trưng ${u _i}$ trong thành phần sai số nhiễu ở phương trình hồi quy. $${Y_{it}} = {\beta _0} + …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button