Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Mô hình khác

Estimated reading: 1 minute 8 views
Mô hình hồi quy ngưỡng Một dạng mô hình cũng thường gặp đối với các mô hình trong nhóm không có mối quan hệ đồng tích hợp này, đó là các mô hình ngưỡng (threshold model). Một mô hình ngưỡng phổ biến là mô hình hồi quy ngưỡng cho dữ liệu bảng, PTR (Panel Threshold Regression) của Hansen (1999) và mô hình hồi quy bảng chuyển tiếp nhẵn PSTR (Panel Smoothness Transition Regression) của Gonzalez et. al (2005).

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ

Mô hình khác

Hoặc sao chép link

NỘI DUNG
Back to top button