Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Mô hình khác

Estimated reading: 1 minute 55 views

Mô hình hồi quy ngưỡng Một dạng mô hình cũng thường gặp đối với các mô hình trong nhóm không có mối quan hệ đồng tích hợp này, đó là các mô hình ngưỡng (threshold model). Một mô hình ngưỡng phổ biến là mô hình hồi quy ngưỡng cho dữ liệu bảng, PTR (Panel Threshold Regression) của Hansen (1999) và mô hình hồi quy bảng chuyển tiếp nhẵn PSTR (Panel Smoothness Transition Regression) của Gonzalez et. al (2005).

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button