Điểm gãy cấu trúc

Estimated reading: 26 minutes 76 views

Sự thay đổi cấu trúc Xác định sự thay đổi cấu trúc là một bước quan trọng trong phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu bảng. Khoảng thời gian càng dài thì khả năng các tham số mô hình thay đổi do các sự kiện bất thường, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 và đợt bùng phát COVID-19 năm 2020 càng cao. Do đó, việc phát hiện sự tồn tại của các điểm phá vỡ và thời điểm xảy ra không chỉ cần thiết cho việc ước lượng mà còn để nắm bắt được các động lực của sự thay đổi cũng như ảnh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button