Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tương quan chéo

Estimated reading: 19 minutes 70 views
Tương quan chéo là gì? Sự tương quan chéo hay còn gọi là phụ thuộc chéo, CSD (Cross-Sectional Dependence) là vấn đề quan tâm hàng đầu để đảm bảo tính tin cậy của các ước lượng. Trong khi, việc sử dụng các các sai chuẩn mạnh (CSD robust standard errors) không giải quyết được vấn đề CSD này. Ngoài ra, trong các mô hình bảng động thì cần lưu ý đến việc giải thích các kiểm định CSD này (Ditzen, 2021). Một ví dụ cho trường hợp CSD là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Sự tương quan chéo của chuỗi có nghĩa cú …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button